ПреподавателДеница Атанасова
ТипПрисъствено
Начална датамар. 17, 2015
Свободни места0/0
Цена3000 лв
Buy NowBook Now

Професионална квалификация по специалността Отглеждане на кучета с код 6211301 от професията Кинолог е подходяща за хора, които искат да притежават или да работят в хотели за кучета, училище за кучета, зоомагазини в които се продават кучета, развъдници, рехабилитационни и спортни центрове за кучета, дневна занималня, приюти и др. 

Обучението преминава в три етапа. Стартираме с теоретична подготовка по 3 общи, 5 отраслови и 7 специфични за професията предмета. 

Общи предмети – Икономика, Предприемачество и Здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/. 

Отрасловите предмети са : Чужд език по професията /терминология/, Информационни и комуникационни технологии, Организация на труда, Професионална етика и професионално развитие и Хуманно отношение към кучето.

Специфичната теоретична професионална подготовка включва: Произход на кучетата, Анатомо-физиологични особености, Нервно – физиологична основа на поведението на кучето,  Обща кинология – развитие и цел на кинологията, киноложките изложби, състезания и изпити, Клубна дейност и правилници за допускане до развъдна дейност. Разпределение на породите в FCI групи. FCI стандарти, Ежедневни грижи – дневен режим и  грижи при специфични състояния, Консултиране на клиенти и Специализирано обучение – основни техники за модулация на поведението, Общо послушание, Социализация в домашна и непозната среда. 

Втората част от обучението е практическа подготовка на курсистите в основните похвати за работа с кучета. Сред първите предмети в учебната програма са Езикът на кучето и Връзката между човека и кучето. Те са от изключителна важност за да можем правилно да общуваме с четириногите и да разбираме техните нужди и реакции. Практическото обучение застъпва Хранене на кучето, Хигиена на кучето, Дневен режим , Специфични грижи и Често срещани състояния и заболявания.

Курсистите могат да получат и допълнителни познания като изберат един от двата предмета от разширената професионална подготовка – Изложбена подготовка и представяне на кучето и Спорт с кучета.   

Практическото обучение се провежда в гр.Димитровград.

Последният трети етап от обучението включва посещения и участие в работния процес в хотел за кучета, училище за кучета, развъдник за кучета, фризьорски салон за кучета и киноложки мероприятия – изложби, състезания, изпити. 

Придобиването на професионална квалификация завършва с полагане на изпит, след което курсистите получават Държавна диплома по специалността. 

Курсовете се провеждат в група от 10 човека. 

Цената на обучението е 3000 лв. Записването става с изпращане на капаро в размер от 300 лв., а останалата част от сумата се плаща на две вноски. 

Входящо минимално образователно равнище – завършен 10-ти клас

Final Quiz