ПреподавателДеница Атанасова
ТипПрисъствено
Начална датамар. 17, 2015
Свободни места4/0
Цена3800 лв
Buy NowBook Now

Професионално обучение по специалността Фризьор на кучета с код 6211303 от професията Кинолог, е поджодящо за хора, които искат да отворят собствен салон за кучета или да работят в такъв. Обучението преминава в три етапа. Стартираме с теоретична подготовка по 3 общи, 5 отраслови и 8 специфични за професията предмета.
Общи предмети – Икономика, Предприемачество и Здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/.

Отрасловите предмети са : Чужд език по професията /терминология/, Информационни и комуникационни технологии, Организация на труда, Професионална етика и професионално развитие и Хуманно отношение към кучето.

Специфична професионална подготовка застъпва услуугите предлагани в груминг салоните, Проектиране на салон и постановка на едрото оборудване. Поддържане на база данни и работна документация. Обща кинология – развитие и цел на кинолагията, киноложките изложби, състезания и изпити, Клубна дейност и правилници за допускане до развъдна дейност. Разпределение на породите в FCI групи. FCI стандарти. Последователност на работния процес, Типове козина, Консултиране на клиенти, Хигиенна и цялостна подстрижка.
Втората част от обучението е практическа подготовка на курсистите в основните похвати за работа във фризьорските салони за кучета. Сред първите предмети в учебната програма са Езикът на кучето и Връзката между човека и кучето. Те са от изключителна важност за да можем правилно да общуваме с четириногите и да разбираме техните нужди и реакции. Работа и поддръжка на едрите и дребни инструменти – маса, вана, ножици, машини, гребени, четки и др. По време на практическото обучение курсистите работят с живи модели кучета, от шесте основни типа козина – късокосмести, дългокосмести с падаща козина, дългокосмести с обемна козина, обемни козини с подкосъм, среднокосмести и твърдокосмести. Козметология и терапии за кожа и козина, Зъбна хигиена и Диетология са също сред застъпените теми.

Практическото обучение се провежда в Димитровград в Киноложки Център Марица.

Последната част от обучението е практика в действащ салон за кучета – стаж.

Придобиването на професионална квалификация завършва с полагане на изпит, след което курсистите получават Държавна диплома по специалността.
Курсовете се провеждат в група от 10 човека.

Цената на обучението е 3800 лв.

Записването става с изпращане на капаро в размер от 800 лв., а останалата част от сумата се плаща на две вноски.

За провеждане на практическата част и за стажа е необходимо курсистите да притежават лични инструменти. Нашето предложение ще намерите в секция „Оборудване“.

Входящо минимално образователно равнище – завършен 10-ти клас

Final Quiz