0886 622 305
atanasovadenitsa@abv.bg

Single Blog Title

This is a single blog caption
11 окт. 2021

Професия „Фризьор на кучета“

//
Коментари0
/
Тагове, ,

От октомври месец 2021 год, след приемането на Държавен образователен стандарт по професията „Фризьор на кучета“ от Министерство на Образованието, започна пререгистрация на груминг школите предлагащи обучение и лицензирането на Центрове за професионално обучение към НАПОО.

Към момента само една школа е в процес на получаване на лицензия и Българска Груминг Асоциация насочва всички желаещи нови колеги към Център за професионално обучение „Кинолог“ към Кинолог ООД. В момента, в който някоя от останалите школи получи лиценция веднага ще бъде добавена в списъка с професионалните учебни заведения. 

Какво представлява професионалното обучение по професията „Фризьор на кучета“ с код 6211303?

Обучението включва теоретична и практическа подготовка по професията, разпределени в три категории – Обща професионална подготовка, Отраслова професионална подготовка и Специфична професионална подготовка. В края на обчението курсистите ще имат знания и умения да работят самостоятелно в собствен салон или да бъдат част от екипа на друг салон. Ето и част от компетентностите, които завършилият ще притежава:

Ще познава правилата, задълженията и отговорностите на работодателя и работниците за работа в здравословни и безопасни условия. Ще се запознае с основите на предприемачествато и ще може да развие собствена статегия и бизнес план за фризьорски салон за кучета. Ще може да проектира и разполага правилно и функционално едрото и дребно оборудване. Ще познава икономическите субекти в бизнеса. Ще може да борави със специализирана терминология на английски език. Ще притежава умения да обработва текстов файл, таблици и да намира и използва специализирана информация в интернет. Ще познава принципите на професионалната етика и възможностите за развитие на професията. Ще прилага хуманно отношение към поверените му кучета. 

Ще може да поддържа база данни с работна документация, ще познава и ще може да работи с цялостното едро и дребно оборудване във фризьорския салон за кучета. Ще може да подържа инструментите за предоставяне на услуги в салона. Ще познава състава на породните групи и ще разпознава често срещаните породи кучета. Ще може да спазва хигиенните норми и изисквания. Ще може да консултира правилно клиенти по темите свързани със здравословния и хигиенен външен вид на притежаваното от тях куче, както и да ги напътства в правилното му хранене, отглеждане и социализация. Ще може да прилага и предоставя цялостна подстрижка според породата и типа космена покривка. По време на обучението ще работи с всички 6 основни типа козина и ще може да прилага съответните подходящи услуги или процедури. Ще може да поддържа зъбна хигиена. 

Обучението завършва с едномесечен стаж в действащ салон.    

След завършване на обучението курсистите полагат държавен изпит и получават държавна диплома за професионална квалификация по специалността.