Силвия Стоева
Преподавател
НаправлениеИкономика
СпециалностКредитиране и финансиране
Професионален опит30+

Биография

Силвия Стоева е преподавател в ЦПО Кинолог от създаването му. Тя е един от първите специалисти привлечени да обучават нашите курсисти, заради професионалната си квалификация в областта на икономиката. Завършва ВИИ”Карл Маркс” специалност – „Икономика и организация на труда” през 1991 година, след което специализира в УНСС „Международни икономически отношения и външнотърговска дейност на фирмите”.

Специалист по кредитиране и счетоводство, изключително комуникативна, позитивно настроена и винаги готова да работи в екип.

Силвия Стоева преподава и по трите специалности от професията Кинолог, като води трите общи предмета – Икономика, Предприемачество и Здравословни и безопасни условия на труд.