ПреподавателСветла Величкова
ТипПрисъствено
Свободни места0/10
Цена4000 лв
Buy NowBook Now

Професионална квалификация по специалността Специализирано обучение и селекционно развъждане с код 6211302 от професията Кинолог е подходяща за хора, които искат да притежават или да работят в хотели за кучета, училище за кучета, зоомагазини в които се продават кучета, развъдници, рехабилитационни и спортни центрове за кучета, дневна занималня, приюти, да развъждат кучета, да провеждат специализирано обучение на кучета и други дейности свързани с работата с кучета. 

Обучението преминава в три етапа. Стартираме с теоретична подготовка по 3 общи, 5 отраслови и 16 специфични за професията предмета. 

Общи предмети – Икономика, Предприемачество и Здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/. 

Отрасловите предмети са : Чужд език по професията /терминология/, Информационни и комуникационни технологии, Организация на труда, Професионална етика и професионално развитие и Хуманно отношение към кучето.

Специфичната теоретична професионална подготовка включва: Произход на кучетата, Анатомо-физиологични особености, Нервно – физиологична основа на поведението на кучето,  Обща кинология – развитие и цел на кинологията, киноложките изложби, състезания и изпити, Клубна дейност и правилници за допускане до развъдна дейност. Разпределение на породите в FCI групи. FCI стандарти, Ежедневни грижи – дневен режим и  грижи при специфични състояния, Консултиране на клиенти и Специализирано обучение – основни техники за модулация на поведението, Общо послушание, Социализация в домашна и непозната среда. Хендлинг – изложбено поведение и представяне на кучето. Куче терапевт. Канис терапия. Спорт с куче. Куче водач. Защитна и следова дейност. Изложбена дейност – Международни и локални изисквания. Генетика. Подбор на развъдни двойки. Бременност и специфични грижи. Често срещани заболявания и състояния при майките и приплодите. 

Втората част от обучението е практическа подготовка на курсистите в основните похвати за работа с кучета. Сред първите предмети в учебната програма са Езикът на кучето и Връзката между човека и кучето. Те са от изключителна важност за да можем правилно да общуваме с четириногите и да разбираме техните нужди и реакции. Практическото обучение застъпва Хранене на кучето, Хигиена на кучето, Дневен режим , Общо послушание, Изложбен хендлинг, Терапия с кучета, Аджилити, Кани-крос, Танц с куче, Куче водач, Защитна и следова дейност. 

 Курсистите могат да получат и допълнителни познания като изберат един от двата предмета от разширената професионална подготовка – Репродукция или Международен и локален транспорт на кучета. 

Последният трети етап от обучението включва работа на терен с кучета, стаж във ветеринарна клиника, посещение и участие в работата и организацията на киноложки мероприятия – изложби, състезания, изпити. 

Придобиването на професионална квалификация завършва с полагане на изпит, след което курсистите получават Държавна диплома по специалността. 

Практическото обучение се провежда в гр.Димитровград.

Курсовете се провеждат в група от 10 човека. 

Цената на обучението е 4000 лв. Записването става с изпращане на капаро в размер от 300 лв., а останалата част от сумата се плаща на две вноски. 

Входящо минимално образователно равнище – завършено средно образование.